Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm nêu rõ, một đất nước muốn hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc thì phải có một giấc mơ lớn. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nói đến giấc mơ này. Đó là khát vọng phát triển đất nước sánh vai cường quốc năm châu: Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Muốn thực hiện được khát vọng đó, cần có những con người “vừa hồng, vừa chuyên”, mà trước hết phải bắt đầu từ thế hệ trẻ ngày nay. Ý thức sâu sắc điều đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát động đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong thanh niên cả nước với chủ đề “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”.

Đợt sinh hoạt chính trị sẽ kéo dài cho đến năm 2026, gắn với những giải pháp quan trọng trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ với mong muốn thông qua đó, mỗi đoàn viên, thanh niên đặt cá nhân mình hòa chung với dòng chảy của đất nước, của dân tộc, tạo sức mạnh cộng sinh to lớn mang lại những giá trị phát triển mới cho đất nước.

Có mặt tại tọa đàm, GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương cho rằng, nói đến tuổi trẻ là nói ý chí, nói đến khát vọng. Từ khát vọng cống hiến biến thành hành động. Làm thế nào để xác định được người thanh niên có khát vọng cống hiến? 

Trả lời cho câu hỏi này, theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, trước hết, người đó phải có lý tưởng sống, gắn liền với mục đích, động cơ sống. Lý tưởng sống sẽ chi phối toàn bộ hành động, gắn với ham muốn, hoài bão, được cống hiến, dấn thân cho Tổ quốc. Cùng với đó,  người thanh niên này phải có tình cảm cách mạng trong sáng, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, mỗi thanh niên phải nỗ lực nâng cao trình độ, có phông văn hóa rộng lớn. Đặc biệt, mỗi bạn trẻ phải có tư duy sáng tạo và đổi mới để hiện đại hóa đất nước, sẵn sàng tư thế của một công dân toàn.

Để thanh niên có khát vọng cống hiến, GS.TS Hoàng Chí Bảo cho rằng, tổ chức Đoàn Thanh niên có vai trò vô cùng quan trọng. Đoàn phải đổi mới nội dung, phương pháp tạo ra môi trường để thanh niên rèn luyện và sáng tạo.

GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu tại tọa đàm.

Cùng quan điểm khi đề cập đến vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc bồi dưỡng thế hệ thanh niên có khát vọng cống hiến, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim, nguyên Bí thư  thứ nhất Trung ương Đoàn đề xuất, Đoàn cần giáo dục toàn diện cho thanh niên về đức, trí, thể, mỹ. Đặc biệt phải xác định ”cống hiến trở thành sứ mệnh của thanh niên”, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để hỗ trợ, trao nguồn lực, cơ hội cho thanh niên.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung xác định tiêu chí khoa học và thực tiễn định danh khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên hiện nay; Vai trò và trách nhiệm thanh niên trong việc thực hiện khát vọng, lẽ sống trên các lĩnh vực cụ thể mục tiêu đến năm 2045; Giải pháp của Đoàn, Hội, Đội trong định hướng, tạo môi trường, điều kiện thúc đẩy khát vọng, lẽ sống tích cực cho thanh thiếu niên./.

Cẩm Linh
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam